PolitikEftersom kommunen har planmonopol är det i hög utsträckning de politiska partierna i Upplands Väsby som avgör hur mark används inom kommunen. Det finns många sätt att bibehålla och stärka såväl Upplands Väsbys som Storstockholms attraktioner på! Oavsett om det handlar om - som i det här fallet - idrott eller natur eller olika kombinationer därav för att vi ska må långsiktigt bra! Här är länkarna till politiska partier i Upplands Väsby. Ta gärna tillfället i akt att föra fram betydelsen av en välmående, rik och storslagen natur! 

Socialdemokraterna   Moderaterna
Miljöpartiet   Folkpartiet
Vänstern   Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna   Väsbys bästa
    Centern