• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Minivildmark

Bergaskogen - en mycket viktig del av Runbyskogen och Runsahalvön

Bergaskogen har fått sitt namn av ett intilliggande torp, "Bergatorpet". Mängder av stigar går genom Bergaskogen och en motionsslinga går runt skogen. Bo Mossberg lät under början på 90-talet sammanställa en pärm med bilder och inventeringsresultat från detta område. År 2005 tryckte Upplands Väsby kommun upp ett antal exemplar av denna pärm som en enklare rapport. År 2018 tog Hans Bärring initiativ till att tillsammans med Bo Mossberg ta fram en ny och kraftigt reviderad, moderniserad och utökad bok om Bergaskogen och baserad på det gedigna inventeringsarbete som fanns i den tidigare i rapporten. I boken Bergaskogen - en vildmark i miniatyr 2018 återfinns utförlig beskrivning av arter och naturtyper, även centrala begrepp som nyckelbiotoper, ekosystemtjänster, grön infrastruktur, allemansrätt och sociala värden behandlas också. Vid flera tillfällen har skogen föreslagits att skyddas som naturreservat för att garantera att naturområdet får finnas kvar även åt framtida generationer.