• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Apr 10, Snösmältning

Snösmältning - ett vårligt skådespel

Grundvattenbildningen är som intensivast i samband med snösmältningen. I arkivet finns nu ett filmklipp från olika kärrmarker i Runbyskogen, Järvakilen. Bara att se och njuta med torra fötter! "Myllrande våtmarker" kallas det nationella miljömålet. Att sådana här miljöer bevaras och skyddas med kringliggande buffertzoner är betydelsefullt i ett långsiktigt perspektiv. Inte att det dras en väg rakt igenom hela natur- och friluftsområdet, eller? Det finns alltför många exempel på förstörda kärrmarker – denna biotop är idag sällsynt förutsatt att den är relativt opåverkad. Men det finns också fina möjligheter att bevara bäckar och restaurera vattenmiljöer. EU’s vattendirektiv är exempel på en internationell ambitionsnivå och just miljömålen tillämpas i allt högre kraft i rättsinstanser.