• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Naturarena norra Stockholm - Runsahalvön


NaturArena NorraStockholm är ett alternativ till storskalig exploatering och en bevarande approach till naturmiljön i och kring Runsahalvön och Järvakilen! Vi fortsätter att utveckla tankar för en vacker och dynamisk natur och ett rikt kulturlandskap - en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Allt för att - oavsett vilka exploateringsplaner och politisk idéer som gäller - från insidan och från grunden söka bidra till ett attraktivt Stockholm norrort och Upplands Väsby. För kommande generationer! För det är nämligen så, att stora satsningar och samhällsutveckling måste gå hand i hand med engagemang och värdesättandet av sin egen närmiljö.


EXEMPEL I - Nacka reservatet

"Reservatet fungerar som ett ovärderligt andningshål för de många besökarna året om. Området erbjuder en mängd friluftsverksamheter som vandring, orientering, skidåkning, skridskoåkning, fiske, cykling, kanotpaddling, svamp- och bärplockning. Sörmlandsleden börjar i Björkhagen och löper genom reservatets södra delar och vidare österut. I området finns även flera andra småvägar, stigar och elljusspår. Viktiga besöksmål är Hellasgårdens friluftsanläggning samt badplatserna vid Källtorpssjön och Söderbysjön. På vintern plogas en mycket omtyckt långfärdsskridskobana upp på Källtorpssjön".

Ska det behöva sägas tydligare?


EXEMPEL II - Hur lösa Förvaltningsfrågan?

"Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. Dessutom har stiftelsen i uppdrag att förvalta Hammarbergets naturreservat i norr och att driva Nationalparkernas hus i Tyresta by. Stiftelsen bildades 1993 när delar av området blev nationalpark och flera markägare och intressenter skulle enas. Instiftarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Haninge kommun och Tyresö kommun, avsatte sammanlagt 39 miljoner kronor i en fond. Avkastningen av dessa pengar ska täcka den årliga driftsbudgeten på mellan 2,5 och 3 miljoner kronor".


En ny väg genom Runbyskogen kostar minst 50 milj kronor! Detta ställer i sin tur krav på storskalig bebyggelse o s v!