• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Bildgallerier

 

Angående Svenska kraftnäts projekt 400 kV genom Runbyskogen:

Nedanstående bilder visar på landskaps- och naturvärden som kommer att förstöras om Svenska kraftnäts 400kV koncessionansökan (år 2023) vinner laga kraft! Samtliga skogar och miljöer som ramar in dessa bilder kommer att påverkas mycket negativt.

Sommarhalvåret kring de fina hagarna

Vinter och snö Vaxmyra ängar

 

Övrigt

Några äldre bilder, Rädda Runbyskogen