• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Ströva utan stress - för din själs lugn och samhällets väl

Runsahalvön där Runbyskogen utgör en viktig del är ett större sammanhängande och relativt opåverkat natur- och friluftsområde i Storstockholm. Naturområdet finns i den Västra kommundelen av Upplands Väsby och når i princip obrutet till Mälarens vackra och orörda naturstrand vid Skarven och Sigtunafjärden. Området är en viktig del av Storstockholms gröna lungor och ingår i Järvakilen. För Upplands Väsbybor och för alla som besöker Upplands Väsby är de fria och relativt orörda naturområdena i väster en garant för trivsel och för positiva intryck av kommunen. I denna än så länge relativt orörda natur går det att finna tystnad och stillhet och uppleva vår vackra natur.

Det finns tid och plats för bilköer, trängsel i "public transportation", utveckling och tävling, men också för avkoppling, lugn och reflektion - om vi inte bara rusar på...