• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Runbyskogen - en tätortsnära skog av betydelse!


Vad är egentligen "Runbyskogen"? Till att börja med är det en tätortsnära skog som verkligen uppskattas av många. Det finns många brukare och brukandeformer som samsats här genom tider. De olika naturvetenskapliga kvaliteterna ska heller inte underskattas. Den geografiska avgränsningen av Runbyskogen framgår av skissen nedan. Runbyskogen är en del av natur- och kulturmiljöområdet Runsahalvön som kan sägas avgränsas av Edssjön och Mälarvägen i söder, av Mälaren i norr och väster och av Upplands Väsby tätort i öster (kommundelen Runby samt Väsbyån mellan Edssjön och Oxundasjön). Runsahalvön är en mycket viktig del av Järvakilen. Ett av Stockholms viktigaste naturområden!

Stigar, motionsspår och leder i Runsahalvön. Skulle man dessutom lägga in 1) nyckelbiotoper och naturreservat, 2) orördhet och trolska miljöer, 3) skogskänsla, 4) utblickar och öppna landskap, 5) variationsrikedom och naturpedagogik, 6) kulturhistoria och levande landsbygd, 7) aktivitet och utmaning och 8) service och samvaro, så skulle kartan bli minst sagt "upptagen". Att förstå och se helheten är A och O, och denna helhet byggs upp av alla dessa trevliga karaktärer som är oerhört viktiga och i allra högsta grad existerande i Runsahalvön!