• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Eds socken förr, idag Runsahalvön, Upplands Väsby kommun

Runsahalvön eller egentligen Eds socken är en av de tre socknarna som 1952 bildade Upplands Väsby kommun. De ursprungliga gårdarna som beskrivs i kartan nedan har satt sin prägel på området Runsahalvön. Varje gård hade sitt eget bygravfält och Lars E Jansson har sammanställt allt detta och mycket mer i den fina boken Geografiska Ortnamn i Upplands Väsby kommun (samtliga socknar behandlas). Gränserna för Eds socken liksom för de ingående ca 14 gårdarna har varierat över tid liksom bondesamhällets nyttjande av markerna. Idag är markägare ute på Runsahalvön främst Runsa gård, Antuna gård, Stora Wäsby och Upplands Väsby kommun. Det är ett vackert gammalsvenskt uppländskt landskap som en besökare kan sätta sig in i. Friluftslivet är rikt och naturmiljön mångfaldig. Många idylliska gårdar och torp står kvar, och inne i gårdarnas förr tillhörande skogar finns alltjämt spår av bl a små körvägar, stenmurar och så kallade åkerlyckor.