• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Jan 11, Eds allé

Eds allé versus det rymliga landskapet

Promenadstråket i Eds allé och runt Eds kyrka är ett av kommunens mest frekventa. Det är också en entré vidare in i Järvakilen. Men brister finns, bl a den tunga trafiken längs Mälarvägen. Intressanta remissvar från bl. a. Länsstyrelsen, Vägverket och Luftfartsverket har skrivits till kommunen angående detaljplanen för stadsdelen Eds allé. I svaren finns stoffet till sunda beslut inom Upplands Väsby kommunhus. Så var även fallet angående blindtarmen ”Väsby Sjöstad”. I fallet ”Sjöstaden” (Fördjupad Översiktsplan, Järvakilen) inklusive ny väg genom Runbyskogen och exploatering av Kairohöjden var samtliga oberoende remissinstanser kritiska eller mycket negativa.
Men marschmusiken från det fyrkantiga plåtblå kommunhuset ljuder vidare. Det är storskaligt och mycket som gäller. Det börjar bli anfrätande när otakten är stor och lyhördheten liten.  Framför allt när det handlar om historiskt omvälvande processer i Upplands Väsby kommun och gigantiska exploateringsuppdrag för hårdgörande av mark.
För att nämna ett par saker så saknas konkreta planer kring natur och friluftsområdet inklusive utveckling av en lugnare miljö kring Eds k:a. Och vilka siktlinjer bör trots allt behållas för framtiden? Enligt nuvarande planbatteri försvinner samtliga vyer nedan efter fjärde bredsidan från flaggskeppet "Detaljplan för stadsdel Eds allé".

Klicka på bilden ovan för att få en större bild.

Mycket arbete torde göras i de centrala delarna av kommunen innan en försiktigare utbyggnad enligt detaljplan stadsdel Eds allé påbörjas.

 

- So James, what is the principle of sound decisions?
- Oh, now that was a difficult question! Well something created here at the charter party’s office, don’t you think?
- Yes, of course. But the long term future?
(Year 1831)