• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

Östra Runbyskogen

Östra Runbyskogen är som namnet låter den östra delen av Runbyskogen och innefattar Bergaskogens minivildmark. I denna del av Runbyskogen sammanfaller de mycket välbesökta tätortsnära skogsmiljöerna med mycket höga naturvärden. Detta sammanfattas fint i boken Svampar i Sverige, 2013. På sidan 59 i boken redovisar och exemplifierar författarna just Östra Runbyskogen som en skyddsvärd tätortsnära skog med mycket höga naturvärden. Sedan boken skrevs har ytterligare naturvårdsarter påvisats i Runbyskogen.

  

Naturvärden i Östra Runbyskogen - klicka på bilden för att se en förstoring.

 

Nedan följer en lista på källor - referenslitteratur och rapporter som beskriver betydelsen av de kvarvarande tätortsnära skogarna och gröna kilarna i Upplands Väsby och norrort. (*) anger att Östra Runbyskogen berörs direkt:

 • Förslag om bildandet av Östra Runbyskogens naturreservat. Mats Karström 2010 (*)

 • Ekologiska spridningssamband mellan Rösjökilen och Järvakilen i Upplands Väsby kommun, 2016  (Ekologigruppen AB)  (*)

 • Utvecklingsplan för ekosystemtjänster i Upplands Väsby kommun, 2016  (Ekologigruppen AB)  (*)

 • Naturinventering Upplands Väsby Kommun, 2008  (Ekologigruppen AB)  (*)

 • Översiktsplan Väsby stad 2040, Upplands Väsby, 2018  (* se sid 34)

 • Anläggningsstrategi idrott och rörelse - Bygg i kapp - bygg i takt - bygg inte bort, Upplands Väsby, 2019  (* se sid 19 ff)

 • Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk, Naturvårdsverket forskning, 2019